Alles over Nouriel Roubini

Volgens Nouriel Roubini daalt de goudprijs tegen 2015 onder de 1.000 dollar, onder meer omdat landen met een zware schuldenlast hun goudreserves zullen verkopen om hun schulden te betalen.

De voorspelling van Nouriel Roubini - beter bekend als Dr. Doom - dat Griekenland rond deze tijd niet langer deel zou uitmaken van de eurozone, komt niet uit.

Nouriel Roubini werd wereldbefaamd als een van de weinige economen die de financiële crisis zag ontstaan. Vandaag gelooft Roubini dat het herstel een U aanneemt. Een geleidelijk herstel, in mensentaal.