Alles over nooddecreet

Het kabinet van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters werkt met de parlementaire meerderheidsfracties aan een regeling om een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen versneld uit te voeren. Die plannen stonden op de helling na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof.