Alles over New York

Overbetaalde advocaten creëren rechtsregels voor het kapitaal, dat zo ontastbaar wordt. Dat leidt tot een machtsconcentratie die een gevaar is voor de democratie en de vrije markt, schrijft de Amerikaanse gezaghebbende auteur Katharina Pistor in The Code of Capital.

Op 5 maart 2020 zal het vijftig jaar geleden zijn dat het nucleaire non-proliferatieverdrag in werking trad, en 25 jaar geleden dat het voor onbepaalde duur verlengd werd. De voorstanders mogen vieren dat slechts dertien landen ooit over kernwapens beschikt hebben, en daarvan hebben er vier ze opgegeven. Het feestgedruis zal echter snel verstommen.

Alcohol is op de terugweg in de rijke landen. Misschien wordt het ooit wel een curiosum, zegt Slavea Chankova, correspondent gezondheidszorg van The Economist.

In 2020 wordt de vooruitgang in de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling geëvalueerd. Dat wordt geen opwekkende bedoening.

De ondernemer en investeerder Catalina Daniels bracht de partijen samen die de Flanders New York Accelerator oprichtten om Vlaamse bedrijven klaar te stomen voor de Amerikaanse markt. "In periodes van grote verandering kan de overheid impulsen geven."

Joris Van Bree ontdekte het gat in de markt toen hij vorig jaar op een vrachtschip van Antwerpen naar New York reisde. Zijn bedrijf, CptnZeppos, organiseert ondertussen 150 vrachtschipcruises naar 75 bestemmingen.

De Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel BelCham viert op 11 oktober met een groot feest in New York haar honderdjarige bestaan. De afgelopen jaren vervelde de organisatie tot een dynamische verbindingshub voor Amerikaanse en Europese ondernemers.