Alles over NBB

Het vertrouwen van de Belgische consumenten is deze maand gestegen naar het peil van voor de eerste lockdown. Dat blijkt uit de maandelijkse barometer van de Nationale Bank.

De evolutie van de huizenmarkt in ons land blijft een aandachtspunt voor de Nationale Bank. Gouverneur Pierre Wunsch stelde bij de voorstelling van het jaarverslag dat de alsmaar stijgende prijzen - die vorig jaar zelfs nog versnelden - een maatschappelijk probleem vormen.

Het vertrouwen van de Belgische ondernemers is in januari nog verder toegenomen, nadat het in december al op het hoogste peil sinds de eerste lockdown was uitgekomen. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank (NBB).

In september, dus voor de tweede coronagolf uitbrak, had een op de vijf bedrijven in België als gevolg van de coronapandemie extra cash nodig. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank (NBB). De NBB wijst erop dat ook bedrijven die voor corona winstgevend en solide waren, failliet zouden kunnen gaan. De overheid moet maatregelen nemen om de solvabiliteit te beschermen, klinkt het.

Na de coronashock in de periode april-juni heeft de Belgische economie zich herpakt in het derde kwartaal. Volgens een eerste raming van het Instituut voor de Nationale Rekening nam het Belgische bbp met 10,7 procent toe in vergelijking met het tweede kwartaal, meldt de Nationale Bank donderdag.

Het vertrouwen van de Belgische ondernemer herstelt verder na de coronadip in het voorjaar, maar dat gebeurt langzaam, blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank van België (NBB)

Het vertrouwen van de Belgische ondernemers heeft zich in augustus verder - maar langzaam - hersteld van de coronaschok, blijkt uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank (NBB).

De Nationale Bank is bereid een kapitaalbuffer voor vastgoedrisico's vrij te geven, zodat de banken voor 2,1 miljard euro ademruimte krijgen om kredietverliezen op te vangen. Dat moet voorkomen dat ze op de kredietrem gaan staan.

De Nationale Bank (NBB) schat dat de Belgische economie in de eerste drie maanden van het jaar met 3,6 procent is gekrompen. Dat is iets beter dan de daling met 3,9 procent die de centrale bank eind april berekende.