Alles over NBB

De Nationale Bank is bereid een kapitaalbuffer voor vastgoedrisico's vrij te geven, zodat de banken voor 2,1 miljard euro ademruimte krijgen om kredietverliezen op te vangen. Dat moet voorkomen dat ze op de kredietrem gaan staan.

De Nationale Bank (NBB) schat dat de Belgische economie in de eerste drie maanden van het jaar met 3,6 procent is gekrompen. Dat is iets beter dan de daling met 3,9 procent die de centrale bank eind april berekende.

De gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is niet pessimistisch in zijn economische vooruitzichten. Om daarvan te kunnen profiteren, is zijn boodschap voor de Belgische politiek duidelijk: maak werk van werk, breng de begroting in orde en geef de privésector meer zekerheid.

Het vertrouwen van de Belgische consumenten is in november voor de tweede opeenvolgende maand gestegen. Dat blijkt uit de maandelijkse bevraging van de Nationale Bank van België (NBB).

De wereldwijde economische groeivertraging leidt tot extra financiële risico's op woningmarkten in verschillende Europese lidstaten, schreef de European Systemic Risk Board (ESRB) gisteren. De risico's op de Belgische woningmarkt zijn aanzienlijk en vergen extra maatregelen van de toezichthouder en de financiële sector.

Het Belgische ondernemersvertrouwen is in augustus voor de vijfde maand op rij afgenomen, blijkt uit de conjunctuurenquête.

De economische voorspellingen van de Nationale Bank voor ons land zijn positief. Het bruto binnenlands product (bbp) zal aandikken, de koopkracht stijgt en er komen banen bij. De uitdagingen zijn de productiviteitsgroei en het begrotingstekort.

De Belgische handelsbalans is in februari volgens de meest recente gegevens afgesloten met een overschot van bijna 1,12 miljard euro. Het is van juli 2004 (1,34 miljard euro) geleden dat het handelsoverschot nog zo groot was, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB).