Alles over NBB

De Belgische in- en uitvoer van goederen zijn tijdens de eerste zes maanden van het jaar flink hersteld van de coronacrisis, blijkt uit de jongste cijfers van de Nationale Bank. Er werd zelfs meer handel gevoerd dan in dezelfde periode in 2019, toen er van het virus nog geen sprake was.

Het Belgische ondernemersvertrouwen is in juni gestegen tot het hoogste peil sinds 1980, toen de conjunctuurbarometer in zijn huidige samenstelling werd gelanceerd, meldt de Nationale Bank donderdag.

De banken hebben een cruciale rol te vervullen in de herstelfase na de coronacrisis. Ze hebben genoeg kapitaal beschikbaar om kredieten te verlenen en schuldherschikkingen toe te staan waar nodig. Dat heeft de Nationale Bank (NBB) maandag gezeg bij de publicatie van haar jaarlijkse 'Financial Stability Report'.

De Belgische ondernemers laten de coronacrisis duidelijk achter zich, blijkt uit de recentste conjunctuurenquête van de Nationale Bank (NBB). Het ondernemersvertrouwen klokte in mei af op een score van 6,5 en bereikt zo de hoogste stands sinds medio 2007.

Het Belgisch consumentenvertrouwen is in mei spectaculair gestegen. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête door de Nationale Bank. Het is van januari 2018 geleden dat de gezinnen nog zoveel vertrouwen hadden.

De groep Crelan heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een nettowinst van 49,41 miljoen euro, een daling met 29,7 procent ten opzichte van 2019. De bank-verzekeraar wijt de daling aan de 'moeilijke coronacontext', zo meldt hij maandag.

Het consumentenvertrouwen, dat in maart was gestegen tot het peil van voor de coronacrisis, heeft in april een lichte tik gekregen. De consumenten zijn iets pessimistischer gestemd over de evolutie van de economie en van de werkloosheid de komende maanden, blijkt uit de maandelijkse bevraging van de Nationale Bank.

De internationale milieu-ngo ClientEarth daagt de Nationale Bank van België (NBB) voor de rechter omdat die obligaties van bedrijven met een hoge CO2-uitstoot opkoopt. Dat schrijven De Standaard en Le Soir dinsdag.

Het vertrouwen van de Belgische consumenten is deze maand gestegen naar het peil van voor de eerste lockdown. Dat blijkt uit de maandelijkse barometer van de Nationale Bank.

De evolutie van de huizenmarkt in ons land blijft een aandachtspunt voor de Nationale Bank. Gouverneur Pierre Wunsch stelde bij de voorstelling van het jaarverslag dat de alsmaar stijgende prijzen - die vorig jaar zelfs nog versnelden - een maatschappelijk probleem vormen.

Het vertrouwen van de Belgische ondernemers is in januari nog verder toegenomen, nadat het in december al op het hoogste peil sinds de eerste lockdown was uitgekomen. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank (NBB).

In september, dus voor de tweede coronagolf uitbrak, had een op de vijf bedrijven in België als gevolg van de coronapandemie extra cash nodig. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank (NBB). De NBB wijst erop dat ook bedrijven die voor corona winstgevend en solide waren, failliet zouden kunnen gaan. De overheid moet maatregelen nemen om de solvabiliteit te beschermen, klinkt het.