Alles over Nationale Bank

Het vertrouwen van de Belgische ondernemer herstelt verder na de coronadip in het voorjaar, maar dat gebeurt langzaam, blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank van België (NBB)

Het jongste rapport van het Planbureau en de groeiprognoses van de Nationale Bank zijn een cadeau voor de Vivaldi-onderhandelaars. De economische krimp zou dit jaar met 7,4 procent minder zwaar zijn dan verwacht, het banenverlies blijft binnen de perken en een lastige begrotingssanering is niet aan de orde. Een paars-groene regering met CD&V zou het zich dus kunnen permitteren geen al te zware ingrepen te doen. Al is zo'n minimumbeleid op termijn nefast voor de economie.

De economische crisis die zal volgen op de coronapandemie, maakt wellicht nog dit jaar een einde aan de stijgende woningprijzen. Maar tot een crash komt het waarschijnlijk niet.

De term 'kosten-batenanalyse' valt veel te weinig. Hoeveel kosten sommige maatregelen en wat brengen ze op, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie?, zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes.

Het vertrouwen van de Belgische ondernemers heeft zich in augustus verder - maar langzaam - hersteld van de coronaschok, blijkt uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank (NBB).

Piet Vanthemsche is covoorzitter van de Economic Risk Management Group, de werkgroep rond de Nationale Bank die onze economie in coronacrisis overeind moet houden. Volgens hem bestaat er geen nulrisico op besmettingen en doden. "We moeten keuzes maken. Het coronavirus is een blijver. De grote vraag is: welke prijs willen we betalen?"

Belfius heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een resultaat na belastingen geboekt van 21 miljoen euro. Over dezelfde periode vorig jaar was dat nog 305 miljoen euro. De daling komt er omdat de bank-verzekeraar een provisie van 393 miljoen euro aangelegd heeft voor mogelijke, toekomstige kredietverliezen door de sterke economische recessie.

De Belgische economie is in het tweede kwartaal gekrompen met 12,2 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal, een gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit een flashraming van de Nationale Bank. Op jaarbasis daalde het bbp met 14,5 procent.

Het vertrouwen van de Belgische ondernemers in de economie heeft zich in juli verder hersteld van de coronaschok. Toch blijft de maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank op een laag peil staan.

Het herstel van het consumentenvertrouwen dat na de historische klap van april was ingezet, heeft zich in juli niet kunnen doorzetten. Het vertrouwen van de consument ging weer lichtjes omlaag, zo blijkt maandag uit de consumentenenquête van de Nationale Bank.

De Nationale Bank is bereid een kapitaalbuffer voor vastgoedrisico's vrij te geven, zodat de banken voor 2,1 miljard euro ademruimte krijgen om kredietverliezen op te vangen. Dat moet voorkomen dat ze op de kredietrem gaan staan.