Alles over Nationale Bank

Het bruto binnenlands product (bbp) van ons land is in het derde kwartaal met 0,3 procent toegenomen tegenover het voorgaande kwartaal. Dat is minder dan bij een eerste flashraming het geval was, blijkt uit een tweede raming van de Nationale Bank van België (NBB).

De Nationale Bank van België (NBB) sluit vrijdag haar publieke agentschap in Kortrijk. Daarmee komt een einde aan de aanwezigheid van NBB in de Vlaamse provincies, meldt de Nationale Bank in een persbericht.

Het ondernemersvertrouwen in België is in november hersteld, nadat het in oktober sterk was gedaald. Het ondernemersklimaat verbeterde in de verschillende sectoren, met de handel als uitschieter. Dat meldt de Nationale Bank (NBB).

Het consumentenvertrouwen in België is in november gedaald, na twee opeenvolgende maanden van stijgingen. Dat blijkt uit de maandelijkse consumentenenquête van de Nationale Bank.

De banengroei in België gaat gepaard met een versterkte opdeling van de arbeidsmarkt: de hoog- en laaggekwalificeerde banen winnen aan belang ten nadele van het middensegment. Normaal leidt dat tot een grotere kloof tussen de inkomens. Maar die blijft in België relatief klein. Oorzaken zijn de rigide loonvorming en het progressieve belastingstelsel.

Geel-groen is misschien de enige coalitie die nog een regeerakkoord kan schrijven, dat een antwoord kan bieden op de behoeften van deze tijd, zonder in populisme te vervallen. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

Ondanks de taxshift, de indexsprong en de gematigde loonakkoorden blijft de Belgische loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden hoog. Het VBO spreekt van een kloof van 9 procent, de werkgeversorganisatie Etion berekende dat de handicap zelfs naar 14 procent piekt. Verkleint het interprofessioneel akkoord van 2019-2020 die kloof?