Alles over Nationale Bank

De coronacrisis raakte de arbeidsmarkt midscheeps. De Belgische en Vlaamse werkzaamheidsgraad van voor de crisis komt niet snel terug. Vorige crisissen - de naschok van de tweede oliecrisis begin jaren tachtig en de financiële crisis van 2008 - leren dat een arbeidsmarkt vele jaren nodig heeft om te herstellen.

Drie maanden na de start van de lockdown in onze land bedraagt het omzetverlies van Belgische bedrijven nog altijd 23 procent tegenover het niveau van voor de crisis. Dat is iets beter dan de voorbije weken. Maar in de horeca en cultuursector acht een vijfde van de ondernemingen een failissement nog altijd waarschijnlijk.

Dezer dagen wordt nog maar eens een poging ondernomen om een federale regering te vormen met de PS en de N-VA als fundament. Een uiterst moeilijk opdracht, gezien de uiteenlopende sociaal-economische visies van beide partijen en een begrotingstekort van minstens 45 miljard euro. Maar niet enkel gebrek aan geld speelt een rol. In het huidige intellectuele klimaat vindt een deel van de PS dat de N-VA een moreel verwerpelijke partij is.

Het bruto binnenlands product (bbp) van ons land is in het derde kwartaal met 0,3 procent toegenomen tegenover het voorgaande kwartaal. Dat is minder dan bij een eerste flashraming het geval was, blijkt uit een tweede raming van de Nationale Bank van België (NBB).

De Nationale Bank van België (NBB) sluit vrijdag haar publieke agentschap in Kortrijk. Daarmee komt een einde aan de aanwezigheid van NBB in de Vlaamse provincies, meldt de Nationale Bank in een persbericht.

Het ondernemersvertrouwen in België is in november hersteld, nadat het in oktober sterk was gedaald. Het ondernemersklimaat verbeterde in de verschillende sectoren, met de handel als uitschieter. Dat meldt de Nationale Bank (NBB).

Het consumentenvertrouwen in België is in november gedaald, na twee opeenvolgende maanden van stijgingen. Dat blijkt uit de maandelijkse consumentenenquête van de Nationale Bank.

De banengroei in België gaat gepaard met een versterkte opdeling van de arbeidsmarkt: de hoog- en laaggekwalificeerde banen winnen aan belang ten nadele van het middensegment. Normaal leidt dat tot een grotere kloof tussen de inkomens. Maar die blijft in België relatief klein. Oorzaken zijn de rigide loonvorming en het progressieve belastingstelsel.