Alles over Nathan

Extralegale voordelen blijven populair, hoewel de huidige en vorige regering werk hebben gemaakt van loonkostenverlagingen. Dat heeft alles te maken met de nog altijd hoge loonkosten, schrijft Alain Mouton, redacteur bij Trends.

De concurrentie-ondersteunende maatregelen van de regering en de sociale partners doen de historische Belgische loonkostenhandicap dalen van 15,5 naar 12,5 procent, heeft het VBO berekend. Een taxshift door lagere werkgeversbijdragen gekoppeld aan loonmatiging, kan die handicap tegen het einde van de legislatuur zelfs halveren.

Een Belgisch gezin heeft in 2012 gemiddeld 6.200 euro meer belastingen betaald dan een gezin in de buurlanden. Het verschil met de Europese locomotief Duitsland is nog groter. Dat heeft denktank Itinera berekend op basis van cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Volgens berekeningen van De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) neemt de loonkloof in België met de drie belangrijkste buurlanden volgend jaar af tot 3,8 procent.

Om de loonkostenhandicap met onze buurlanden weg te werken, stelt Open Vld voor de loonmatiging vijf jaar lang aan te houden. Dat zegt Kamerfractieleider Patrick Dewael maandag in een interview met Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

De Belgische loonkostenhandicap stabiliseert de komende twee jaar en blijft rond de 10 procent hangen, ondanks de maatregelen van de federale regering. Dat staat in nieuwe cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De loonkostenhandicap blijft gigantisch hoog, hoewel de Belgische loonkostenhandicap tegenover de buurlanden voor het eerst in vijf jaar daalde. Er is geen reden tot juichen, zegt VKW-hoofdeconoom Geert Janssens.

Als de aanbevelingen uit het onderzoek van de Leuvense economen Filip Abraham en Joep Konings over de loonkostenhandicap worden overgenomen, is een loonstop onvermijdelijk. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de werkgeversorganisatie VBO.