Alles over Natacha Zuinen Jongerendelegatie

Duurzame ontwikkeling is een actueel thema. Klimaatverandering, het bestrijden van kansarmoede, gendergelijkheid... Jongeren trekken het zich wel degelijk aan en willen meewerken aan positieve verandering. In het Waals Parlement krijgen ze de kans om zelf het beleid te beïnvloeden.