Alles over N-VA

Federale formatie: het wordt wachten tot 2020

Maandag brengt informateur Paul Magnette een eerste verslag uit aan de koning. De PS-voorzitter liet vorige week weten al wat optimistischer te zijn. Toch zal er voor Nieuwjaar niet veel bewegen op het federale front. Eerst moet er duidelijkheid zijn over wie de nieuwe voorzitter wordt in verschillende partijen. En dan moet het echte onderhandelen van een regeerakkoord nog beginnen.

PS-voorzitter Paul Magnette kijkt koppig naar links

De informateur en nieuwe voorzitter van de Franstalige socialisten, Paul Magnette, heeft zichzelf één groot doel gesteld: vermijden dat zijn partij ten onder gaat in het kielzog van vele andere Europese partijen. Dat wil hij bereiken door economisch volle kracht links te varen en het Belgische herverdelingsmodel in stand te houden, mét de groenen.

De Belgische overheidsfinanciën zijn doodziek

Nu België het grootste begrotingstekort van de eurozone heeft, wordt gezocht naar schuldigen voor de ontspoorde overheidsfinanciën. Daarbij wordt meer dan eens een loopje genomen met de waarheid.

'De factuur van Magnette voor Vlaanderen ligt klaar'

Commentatoren ergeren zich dood aan de stilstand in de federale formatie. Gelijk hebben ze. Maar niemand heeft het over de factuur die de PS van Paul Magnette in om het even welke coalitie richting Vlaanderen wil sturen. Meer uitgaven en meer belastingen blijft de mantra van de Parti Socialiste.

Balans van de week: meer groei, minder begrotingsurgentie

De Belgische groei is in 2019 groter dan verwacht, net als in de voorbije jaren. Dat is goed maar ook slecht nieuws. Want het haalt de druk van de ketel om werk te maken van een sanering van de overheidsfinanciën en de federale regeringsformatie te versnellen.

De Vlaamse fikser

In een door de N-VA gedomineerde Vlaamse regering speelt CD&V de tweede viool. Tenzij Raf Suys er als superkabinetschef in slaagt de christendemocraten boven hun gewicht te doen boksen.

Jan Jambon is thuisgekomen

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maakte naam met zijn harde communautaire standpunten, maar muteerde de voorbije jaren tot een gedegen manager. Zijn ervaring in het bedrijfsleven hielp daarbij. Daar zette zijn flamingantische engagement een rem op zijn carrière.

Jan Denys (Randstad) over Vlaams regeerakkoord: 'Voor Vlaamse werkzaamheidsgraad van 80 procent zijn ook federale maatregelen nodig'

Het stond al in de startnota, het staat nu ook zwart op wit in het Vlaams regeerakkoord: de regering-Jambon wil de werkzaamheidsgraad optrekken naar 80 procent. "Het cijfer is ondubbelzinnig en je kunt de regering er dus ook op afrekenen", zegt Jan Denys, arbeidsmarktspecialist bij Randstad. "Er staan goede voorstellen in het regeerakkoord, maar de resultaten zullen ook afhangen van het federale beleid."

Michel Delbaere (Crop's, ex-Voka): 'Een pensioen van 1500 euro, daar kun je niet tegen zijn'

Grote toekomstprojecten zijn nog mogelijk in dit land, zegt oud-Voka- voorzitter Michel Delbaere. Zelfs met tegenpolen als de N-VA en de PS aan tafel. Het kan, als iedereen wil werken aan noodzakelijke hervormingen als extra overheidsinvesteringen, rechtszekerheid voor bedrijven, een betere arbeidsmarkt en een compleet nieuw pensioenstelsel gebaseerd op kapitalisatie. "Het lukt als we de waan van de dag verlaten."

'De fuik van Magnette ligt klaar'

Het lijkt alsof de Waalse regering rekent op enkele pittige federale maatregelen om de Waalse economie wakker te schudden. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes

Terugblik op de politieke week: van de Vlaamse begroting, tot 'jobs jobs jobs'

De formatie van een Vlaamse en Waalse regering zit in een laatste rechte lijn. En aan het einde duiken altijd verrassingen op. Zo is een Vlaams begrotingsevenwicht verre van zeker. En aan Waalse kant is de PS plots bezorgd om jobs, meer bepaald het behoud van de banen bij de wapenfabrikant FN Herstal. Reden: de toekomstige coalitiepartner Ecolo wil strengere regels voor wapenexport en dat zou de tewerkstelling bij het Luikse bedrijf onder druk zetten.

120.000 extra Vlaamse jobs is zeer ambitieus, maar weinig realistisch

Vlaanderen moet de komende jaren 120.000 extra jobs creëren om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te bereiken. Dat staat in de startnota van formateur Bart De Wever (N-VA). Een zeer ambitieus plan, dat enkel kan gerealiseerd worden als de volgende Vlaamse regering haar fiscale hefbomen en bevoegdheden optimaal gebruikt. Die kans is echter klein.