Alles over Monitoringcomité

De zware recessie door de coronacrisis heeft de fiscale ontvangsten doen kelderen. De belastingen brachten in de eerste zes maanden van 2020 slechts 46,8 miljard euro op, meldt De Tijd. Dat is 9,9 miljard of 17,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bijna alle belangrijke taksen leverden minder op.

Het structurele begrotingstekort zal dit jaar 1,5 procent van het bbp of 7,2 miljard euro bedragen, blijkt uit cijfers van het Monitoringcomité. Dat is een pak meer dan het deficit van 0,7 procent waarvan de federale regering uitging. De verslechtering van de overheidsfinanciën heeft verschillende oorzaken. Trends zet ze op een rij.

Doordat de brouwer AB InBev zijn dividend heeft gehalveerd tot een dikke 3,6 miljard euro, loopt de Belgische overheid 350 miljoen euro aan roerende voorheffing mis voor de begroting van 2019. Dat schrijven De Tijd en L'Echo woensdag.

'Volgens de federale regering zit de sanering van de overheidsfinanciën met het begrotingsakkoord dat vorige nacht werd afgesloten op koers. Maar wie de cijfers bekijkt, moet concluderen dat de regering zichzelf rijk rekent.' Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

Dat blijkt uit een analyse die de studiedienst van de FOD Financiën uitvoerde op basis van de cijfers uit de eerste helft van 2017. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wijst als verklaring naar de hervormingen die de regering doorvoerde en de Europese conjunctuur die aantrekt.