Alles over Monica De Coninck

Ondanks de verstrenging van het stelsel vreest de minister van Werk, Monica De Coninck (sp.a), een nieuwe brugpensioenpiek. Alleen een complete afschaffing van het systeem kan een einde maken aan de massale vervroegde uittreding.