Alles over Maurits Vande Reyde

De Vlaamse schuld stijgt volgend jaar met 6 miljard euro tot een totaal van 45 miljard. Dat blijkt uit een meerjarenraming die Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) deelde in het parlement.

De grote begrotingstekorten en de stijgende schuldgraad in Wallonië en Brussel zijn vaak vergeten oorzaken van de precaire Belgische overheidsfinanciën. Ze zullen de komende jaren leiden tot meer dan een verdubbeling van de rentelasten. Het verschil met Vlaanderen wordt onhoudbaar. "Als Wallonië en Brussel niet van koers veranderen, kom je de facto in een gescheiden land terecht", luidt de waarschuwing.

'Een uitgavennorm hoort tot het basisinstrumentarium van de overheid om de uitgaven in het gareel te houden, net als een continue doorlichting van de uitgaven of een budgettering vanaf een wit blad.' Dat zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes.

De Vlaamse overheid keerde in 2020 een recordbedrag van 402 miljoen subsidies aan bedrijven uit. Dat blijkt uit cijfers die in kaart zijn gebracht door Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD). Hij pleit ervoor de subsidies om te zetten naar een algemene lastenverlaging.