Alles over Mathias Cormann

De hoge inflatie en de automatische indexering van de lonen zetten de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven onder druk. Toch pleit de OESO voor het behoud van het Belgische loonoverleg dat een evenwicht vindt tussen het beschermen van de koopkracht en het verdedigen van de concurrentiekracht.

Denemarken schuift de diplomaat Ulrik Vestergaard Knudsen naar voren voor de post van secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De 51-jarige Knudsen is sinds januari 2019 al een van de drie adjunct-secretarissen-generaal van het samenwerkingsverband van 37 industrielanden.