Alles over Marc Wouters

Als gevolg van de digitalisering bevinden we ons momenteel in een transformatiemaatschappij. Deze nieuwe situatie houdt niet alleen een stevige uitdaging in voor de verzekeraars, maar zeker ook voor de bemiddelaars die in de nabije toekomst een andere rol zullen moeten spelen.