Alles over Marc Goblet

De sociale partners zijn er niet in geslaagd een nieuw herenakkoord af te sluiten over de grenzen van het stakingsrecht. Dat belooft weinig goeds voor de andere dossiers die op de tafel van de vakbonden en de werkgevers liggen: afspraken rond werkbaar werk, een hervorming van de wet op de loonnorm en het interprofessioneel akkoord 2017-2018.