Alles over Marc De Vos

'Meelijwekkend en aanzettend tot tandengeknars is het vertoon van wat dezer dagen in België doorgaat voor bestuur en beleid. De aanloop naar 1 mei was een koortsaanval van populisme. De sociale partners abdiceren en de partijvoorzitters spelen een politieke parodie, allemaal te midden van de pandemie.' Dat zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney en visiting fellow bij de denktank Itinera.

De kiezers van Trump snakten naar een baan en economische zekerheid. In plaats daarvan is er nu massale werkloosheid en een wereldwijde crisis. Dat zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney.

Waar is het sociaal overleg in deze crisis? Die vraag stelde Marc De Vos in zijn opiniestuk in Trends deze week. Ik vroeg het me ook al even af, zegt Stan De Spiegelaere, onderzoeker aan het Europees Vakbondsinstituut (ETUI).

Laten we het niet hebben over het pensioen, maar over het idee van pensionering zelf. Dat zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney.