Alles over Marc Daelman

De klimaatverandering is reëel. Om de gevolgen ervan in te perken, is dringend actie nodig. Bedrijven doen dat door in te zetten op duurzame businessmodellen, gesteund door financiering van instellingen en investeerders die op hun beurt duurzaamheid vooropstellen. Zo biedt de transitie richting duurzame maatschappij ook kansen.