Alles over Mania Van der Cam

Schooldirecteuren springen bij waar nodig: in de refter, bij uitstappen of in de naschoolse opvang. En ze staan ook zelf nog weleens voor de klas. Omdat ze voeling willen houden met de leerlingen of omdat ze niet anders kunnen door het nijpende leerkrachtentekort. Ze doen dat met plezier en niet zonder idealisme, maar tegelijk vragen ze aandacht voor de pijnpunten. "Beperk de administratie en geef ons extra ondersteuning bij de niet-pedagogische taken, zodat wij kunnen focussen op wat het verschil maakt voor de leerlingen."