Alles over Macquarie University

'In de wereld na Trump zullen de breuklijnen tussen blanken en minderheden, tussen babyboomers en andere generaties, tussen grootstad en platteland, tussen arm en rijk, en tussen Wall Street en Main Street de Amerikaanse politiek blijven domineren.' Dat zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University en visiting fellow bij de denktank Itinera.

'Wat mij de meeste zorgen baart, is het verraad van onze politieke klasse', zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney en visiting fellow bij de denktank Itinera.