Alles over Macquarie University

'In de wereld na Trump zullen de breuklijnen tussen blanken en minderheden, tussen babyboomers en andere generaties, tussen grootstad en platteland, tussen arm en rijk, en tussen Wall Street en Main Street de Amerikaanse politiek blijven domineren.' Dat zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University en visiting fellow bij de denktank Itinera.

'Wat mij de meeste zorgen baart, is het verraad van onze politieke klasse', zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney en visiting fellow bij de denktank Itinera.

In een open kenniseconomie met een goede marktwerking stoelt inkomensongelijkheid op talent, inspanning en economische verdienste. Dat zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney.

We rekenen op de democratische overheden om de grenzen te trekken waarbinnen het kapitalistische spel gespeeld mag worden. Dat zegt Marc De Vos, decaan aan de Macquarie University in Sydney.