Alles over Ludo Struyven

Het stelsel van de tijdelijke werkloosheid heeft de Belgische arbeidsmarkt in coronatijden mee voor een ramp behoed. Maar het was ook een periode van gemiste kansen: bitter weinig Belgen speelden in op tijdelijke jobkansen elders en de opleidingsmarkt viel stil. Ondertussen blijft het wachten op een gepaste exitstrategie voor wanneer de tijdelijke werkloosheid en de steunmaatregelen worden afgebouwd.

De federale regering slaagde er in de eerste coronagolf in om door het systeem van tijdelijke werkloosheid het netto jobverlies te beperken tot 32.000. Bedrijven namen wel opvallend minder mensen aan: 77.000 minder dan gewoonlijk. Dat schrijft De Tijd op basis van de Dynam-studie die HIVA, het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven), dinsdag publiceert.