Alles over Louis Tobback

Het Leuvense stadsbestuur heeft beslist om het statuut van toeristisch centrum aan te vragen zodat er aan handelaars meer afwijkingen kunnen worden toegestaan op de wekelijkse rustdag. Dit gebeurt op vraag van de handelaarsvereniging Liefst Leuven. Momenteel is dit aantal beperkt tot 15 per jaar. Als de federale overheid het statuut toekent loopt dit aantal op 40.