Alles over loon

Dat oudere werklozen zo moeilijk aan een nieuw job raken heeft in belangrijke mate te maken met de sterke Belgische koppeling tussen loon en anciënniteit. In een nieuw rapport pleit de Hoge Raad voor Werkgelegenheid er dan ook voor om die koppeling af te zwakken, meer bepaald via meer prestatiegerichte verloning.

Werknemers zijn niet zo tevreden over de carrièremogelijkheden die ze van hun werkgever krijgen. Hun motivatie hangt dan weer in belangrijke mate af van de work-life balance en jobinhoud.

Toplui van overheidsbedrijven krijgen minder loon en ze mogen het niet meer incasseren via een managementvennootschap. Dat blijkt uit de beleidsnota van minister van Overheidsbedrijven Magnette.