Alles over LBC-NVK

Hoe ervaren de gewone medewerkers in de financiële sector de evolutie die de banken de voorbije tien jaar hebben doorgemaakt? Denken zij meer of minder in het belang van de klanten? "De verkoop van producten is minder een formele doelstelling. Het komt er nu vooral op aan zo veel mogelijk klanten met de app te leren werken."

De regering volhardt in haar scheef en onrechtvaardig beleid. Zij blijft keihard voor gewone mensen met tegenspoed en poeslief voor gefortuneerden die niets tekort komen. Dat zegt Dominic Van Oosterwyck, secretaris bij de vakbond LBC-NVK (ACV).

In 15 jaar tijd is het aantal werknemers dat vier vijfde werkt meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een enquête van de federale overheidsdienst Economie. "Dat is geen goed nieuws", reageert LBC-NVK. "Veel mensen die voltijds willen werken, krijgen die mogelijkheid niet."

Het enthousiasme bij sociale partners over het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders-bedienden is beperkt. Over de precieze impact ervan lopen de meningen uiteen, leert een interview met Jo Libeer (Voka) en Ferre Wyckmans (LBC-NVK).