Alles over laat

De uiterste datum om de belastingaangifte zelf in te dienen mag dan wel verstreken zijn, laatkomers zullen niet onmiddellijk beboet worden. De fiscus stuurt pas in de tweede helft van september een herinneringsbrief.