Alles over Kris Peeters

In de periode 2022-2023 stijgen de Belgische bruto-uurlonen met meer dan 17 procent, in de eurozone is dat gemiddeld de helft. Onze loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden piekt in 2023 naar 9 procent. België is terug naar af. De hoge inflatie en de indexering hebben tien jaar van loonmatigingen tenietgedaan.

Het wordt stilaan een Vlaamse traditie. Het zijn moeilijke tijden en de minister-president is vleugellam door sabotage en gekibbel in zijn eigen Vlaamse regering. De geest van Flanders Technology wordt dan maar opgeroepen. Het is nostalgie naar een tijd waarin Vlaanderen nog durfde te veranderen. Maar dat kwam niet door een technologiebeurs, maar door een ambitieus beleid.

Zowat elke sector probeert momenteel aan te tonen dat een snelle heropstart van de economie nodig is, mits de strikte veiligheidsregels gerespecteerd worden. Achter de schermen werd flink gelobbyd. Dat zorgde hier en daar voor ergernis, maar is de logica zelve nu een pak bedrijven een overlevingsstrijd voeren.

'Het moet nu over inhoudelijke oplossingen gaan. Indien nodig met een doorstartregering.' Dat was de boodschap van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) donderdag naar aanleiding van zijn halfjaarlijkse conjunctuurenquête bij zijn leden.

In een door de N-VA gedomineerde Vlaamse regering speelt CD&V de tweede viool. Tenzij Raf Suys er als superkabinetschef in slaagt de christendemocraten boven hun gewicht te doen boksen.

Er moet een nieuw Sociaal Pact komen tussen de werkgevers en de vakbonden dat de komende 75 jaar kan doorstaan, luidde een oproep van de werkgeversorganisaties deze week. De kans dat dat gebeurt is heel klein. De denkwereld van de vakbonden situeert zich in een parallel universum. En het wantrouwen van de politiek voor de sociale partners, ook voor de werkgevers, is groot.

De spanningen op de Belgische arbeidsmarkt, waarbij het arbeidsaanbod niet in overeenstemming is met de vraag, dreigen de komende jaren een rem te zetten op de jobcreatie. Dat meldt de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW) bij de voorstelling van het jaarverslag 2018.

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) verlaat de federale regering en wordt Europees Parlementslid. De christendemocraat laat in de Wetstraat geen fraai palmares achter. Integendeel, in tal van sociaaleconomische dossiers was hij een remmende factor, ook al ontkent Peeters dat zelf. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.