Alles over Karin Lalieux

De federale regering hoopt in het voorjaar van 2023 toch nog een aantal sociaaleconomische hervormingen door te voeren. Wellicht is dat ijdele hoop. De PS zal op de rem blijven staan en de groenen stellen zich steeds dogmatischer op, zoals het recente verzet van Ecolo tegen de levering van nucleair onderhoudsmateriaal aan de Britten bewijst.

Er komt een versoepeling voor gepensioneerde leerkrachten die hun oude school willen depanneren om het hoofd te bieden aan het lerarentekort en de afwezigheden door corona. Tot nu werd een bovengrens gehanteerd voor het bedrag dat ze mochten verdienen boven op hun pensioen, maar die limiet wordt tijdelijk geschrapt.

Om het pensioendebat opnieuw vlot te trekken kwam CD&V met een eigen pensioenplan. Er kwamen amper reacties van de andere regeringspartijen. Ondertussen vraagt Vlaanderen extra maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt te counteren, maar bevoegd federaal minister Dermagne geeft niet thuis. Het lijkt erop dat het devies van regering-De Croo is: niets doen is ook besturen.

Minister van Pensioenen Karin Lalieux (PS) heeft haar pensioenplan klaar. Het is een mager beestje met vooral soepeler instapregels, zoals een minimumpensioen na tien gewerkte jaren en een aanpassing van het vervroegd pensioen. Dit is geen pensioenhervorming die naam waardig. Het plan geeft ook een verkeerd signaal aan de bevolking: de pensioenfactuur is geen probleem.

De PS reageert kribbig op andere partijen uit de federale regering die voorstellen voor een pensioenhervorming lanceren. Het is aan minister van Pensioenen Karin Lalieux (PS) om daarin de leiding te nemen. De zenuwachtigheid bij de Franstalige socialisten is groot, want hun concurrent op links, de PTB/PVDA, zet druk en wijst op de belofte van de PS om de geplande verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar terug te draaien.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert wil van de geplande pensioenhervorming gebruik maken om de band tussen werk en de pensioenuitkering te versterken. Wie recht wil hebben op een minimumpensioen, moet minstens twintig jaar effectief gewerkt hebben. Nu worden ook periodes dat men niet werkt meegeteld in de berekening van pensioenrechten. Vraag is of de linkse Vivaldi-partijen daarin meegaan. Zij hebben hun buit, het minimumpensioen van 1500 euro bij een volledige loopbaan, al binnen.

"De vergrijzing is een succes en geen kostenpost. Mensen die lang leven en een waardig pensioen krijgen, dat is een succes." Dat zei minister van Pensioenen Karin Lalieux (PS) in een reactie op de nieuwste raming die de vergrijzingsfactuur ziet oplopen tot 26 miljard euro. Is een ernstige pensioenhervorming dit najaar nog een prioriteit voor de federale regering?

De vakbonden willen met een actiedag op 29 maart druk zetten op de regering-De Croo om de loonwet te versoepelen en de komende twee jaar een hogere reële loonstijging toe te kennen. Maar de Vivaldi-coalitie gaat niet overstag. De regeringspartij PS heeft wel oren naar de syndicale eisen, maar wil later in andere dossiers grotere trofeeën binnenhalen.

Minister van Pensioenen Karin Lalieux (PS) wil de verhoging van de minimumpensioenen de komende jaren financieren door het fiscaal gunstregime voor aanvullende pensioenen aan te pakken. Dat moet 1,8 miljard euro opbrengen. Indien de regering-De Croo dat pad inslaat, betekent dat een contractbreuk van de staat met de burgers. Die werden net met fiscale voordelen naar aanvullend pensioensparen gelokt.