Alles over Karel Van Eetvelt

Het aantal Vlaamse freelancers is in tien jaar tijd met de helft toegenomen. Dat blijkt uit een enquête van Unizo bij 641 respondenten naar aanleiding van de Week van de Freelancer.

Eind 2012 werd een verplichting ingevoerd voor werkgevers om jaarlijks een aantal stageplaatsen ter beschikking te stellen à rato van 1% van hun totale personeelsbestand. Uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) blijkt dat deze doelstelling in 2013 is overtroffen met een percentage van 1,36%.

Unizo-topman Karel Van Eetvelt vindt het schandalig dat sommige werknemers nog snel met brugpensioen willen voor het stelsel verstrengd wordt. En ontkent formeel dat werkgeversorganisaties hun leden aansporen om zo snel mogelijk oudere werknemers te ontslaan zodat ze met brugpensioen kunnen.

Gedelegeerd bestuurder van Unizo, Karel Van Eetvelt vindt dat de Vlaamse overheid nog meer moet besparen."Deels onder druk van de publieke opinie durft ze niet meer besparen",aldus Van Eetvelt.

Ook ondernemersorganisatie Unizo tekent beroep aan tegen de stedenbouwkundige vergunning die de Vlaamse regering afleverde aan projectontwikkelaar Uplace, voor de realisatie van een 190.000 m2 grote werk- en ontspanningssite in Machelen.

Volgens cijfers van werkgeversorganisatie Unizo stijgt het aantal nieuwe ondernemingen in de eerste drie kwartalen van 2010 met +1,4 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2009.