Bankenunie is niet opgewassen tegen nieuwe grote crisis

Bankenunie is niet opgewassen tegen nieuwe grote crisis

Vorig jaar werd voor het eerst een bank opgedoekt volgens het nieuwe Europese resolutiesysteem. Dat betekent niet dat Europa nu in staat is elke bankenredding zonder tussenkomst van de belastingbetaler in goede banen te leiden.

'De liefde voor Europa is voorbij'

'De liefde voor Europa is voorbij'

De Britten hebben beslist om uit de Europese Unie te stappen, en een verrassing mag dat niet zijn. De unie, bijeengedroomd door staatslieden uit een ver verleden, geniet amper nog sympathie bij de basis. Welmenende politici staan voor een moeilijke taak. Hoe een nieuw Europa opbouwen wanneer niemand Europa nog wil?

'Vluchtelingencrisis vergt gedegen Europees antwoord'

'Vluchtelingencrisis vergt gedegen Europees antwoord'

De EU poogt al meer dan twintig jaar een meer coherent buitenlands beleid op te zetten, met zeer bescheiden resultaten. Dat zegt Karel Lannoo, CEO van de denktank Centre for European Policy Studies (CEPS).

De zes uitdagingen voor de Europese Unie

De zes uitdagingen voor de Europese Unie

Hopeloze verdeeldheid bij de aanpak van de vluchtelingenstroom, gesukkel bij de zoektocht naar een oplossing voor de Griekse crisis, gewichtloosheid op het internationale toneel... De Europese Unie wemelt van de programmeerfouten en riskeert een crash van formaat. Kan de Europese software gereset worden?

'Toezicht op gedragsregels banken zal verbeteren'

'Toezicht op gedragsregels banken zal verbeteren'

Het toezicht op de gedragsregels voor banken en verzekeraars (bijvoorbeeld de MiFID-richtlijn, ter bescherming van de belangen van de consument) zal verbeteren.