Alles over Kamer

De Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de programmawet, de tekst die beslissingen van het begrotingsconclaaf van oktober in de praktijk uitvoert. Het gaat onder meer over de hervorming van het auteursrecht, waar regeringspartij MR tot woensdag nog op dwarslag.

Als gevolg van onder meer hogere intrestvoeten en een duidelijke daling van de inflatie vanaf 2024, kan een 'sneeuwbaleffect' de komende jaren de overheidsschuld doen toenemen. Daarvoor waarschuwt het Rekenhof in een verslag aan de Kamer over de staatsbegroting van 2023.

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagnacht het wetsontwerp goedgekeurd waardoor werkgevers die in financiële problemen dreigen te komen door de hoge energieprijzen, uitstel van betaling van RSZ-bijdragen kunnen krijgen voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar.

De federale regering pocht graag dat de begrotingsinspanning 2023-2024 amper hogere belastingen brengt voor de burgers. Ze vergeet dat de staatskas 1,5 miljard euro binnenhaalt dankzij de niet-indexering van de belastingschalen. Veel Belgen die hun bruto-inkomen dit jaar door de indexeringen zagen stijgen, komen in een hogere belastingschaal terecht.

De stijgende loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden is slecht nieuws voor de Vivaldi-regering. Nu al is duidelijk dat er volgend jaar door de strenge loonnormwet geen ruimte zal zijn voor loonsverhogingen boven op de indexering. Vakbonden zetten daarom druk via een verzoekschrift met 25.000 handtekeningen dat de Kamer verplicht zich over een herziening van de wet te buigen. Dat zal de coalitie de komende maanden onder druk zetten.

Het Overlegcomité komt vervroegd samen om nieuwe verstrengingen door te voeren die de vierde coronagolf moeten aftoppen. Die komen minder dan een week na de vorige strengere maatregelen. De oorzaak? Enkele politici hebben zich de voorbije dagen als echte covid-brokkenpiloten gedragen, op alle niveaus.

Het personeel van de Vlaamse overheid, de provincies, de lokale besturen én het onderwijs krijgt recht op 10 werkdagen rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd op voorstel van ministers Bart Somers (Binnenlands Bestuur) en Ben Weyts (Onderwijs).

De betalingstermijnen van de overheid en van bedrijven aan andere bedrijven worden strakker omlijnd. De Kamercommissie Economie heeft daarvoor woensdag unaniem een wetsvoorstel van CD&V in tweede lezing goedgekeurd. Bedoeling is ondernemingen beter te beschermen, nu bij vele door de coronacrisis het water aan de lippen staat. De definitieve goedkeuring gebeurt normaal gezien volgende week in de plenaire Kamer.

Accountants en belastingadviseurs varen de laatste tijd in woelig water. In politieke debatten worden ze al te gemakkelijk op één lijn gesteld met fraudeurs. Anderzijds delegeert men almaar meer overheidstaken aan hen in het kader van die strijd tegen het witwassen, fiscale fraude, enzovoort. Jammer genoeg wordt hierbij hun stem niet gehoord. Bart Van Coile, de voorzitter van de beroepsvereniging ITAA, pleit voor regelmatig, tijdig en constructief overleg tussen de politiek en de sector.

De plenaire vergadering van de Kamer heeft de effectentaks van de regering-De Croo donderdagavond goedgekeurd. Het ontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg de steun van de meerderheid, de oppositie stemde tegen.

Bpost levert opnieuw alle zendingen aan huis. Niemand krijgt dus nog de vraag om een pakje in een postpunt te gaan afhalen. Dat zei minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter dinsdag bij een actualiteitsdebat in de Kamer.

De begroting gaat door de coronacrisis diep in het rood en dat zal de komende jaren zo blijven, blijkt uit de beleidsnota van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. Voor de Europese Commissie is de afbouw van het deficit nog geen prioriteit. Maar op langere termijn is de coronaput niet de enige molensteen om de nek van de begroting.

De CEO van bpost heeft het 'volste vertrouwen' in een goede afloop. Dat verklaarde postbaas Jean-Paul Van Avermaet dinsdag in de Kamer, naar aanleidingen van twee lopende onderzoeken rond kartelvorming in de bewakingssector. De bpost-CEO was voor zijn overstap naar de posterijen actief bij beveiligingsfirma G4S.