Alles over John Crombez

Sp.a-voorzitter John Crombez haalt uit naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die een tarief van 33 procent zou willen invoeren voor zwart geld. Het wettelijke tarief zou 100 procent zijn. De socialistische politicus doet aan plat populisme. Hij maakt doelbewust een mengelmoes van de boete op verborgen kapitaal, en de belastingverhoging op zwarte roerende inkomsten.

Critici wijzen erop dat de nieuwe jobs in Spanje vaak slecht betaald en tijdelijk zijn. Is werkloosheid dan beter?, vraagt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes zich af.

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback wil de notionele-intrestaftrek afschaffen. Maar in Trends van deze week houdt John Crombez, fractieleider van de sp.a in het Vlaams Parlement, een pleidooi vóór de maatregel. "Ik weet dat ik als sociaaldemocraat een weinig populair standpunt inneem."

'Wie op het vlak van fiscale hervorming en fraudebestrijding veel van de nieuwe regering had verwacht, komt bedrogen uit', schrijft fiscaal expert Michel Maus. 'Wie tandpijn heeft, kan met een Dafalgan de pijn wel verzachten maar de tand niet ontzenuwen. Fraude de wereld uithelpen doe je dus niet enkel door zwaardere sancties op te leggen maar eerst en vooral door de goesting om te frauderen te ontnemen.'

In 2013 is bijna dubbel zoveel sociale fraude aan het licht gebracht als drie jaar eerder. Met dank aan de extra juridische munitie waarover sociale inspecties nu beschikken.

Managementvennootschappen betalen gemiddeld 32,5 procent vennootschapsbelasting, terwijl de strijd tegen die vennootschappen een prioriteit is in het actieplan van staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez.

De horecasector krijgt een lastenverlaging van de regering. De verplichte invoering van de zogenaamde 'black box' komt later dan aanvankelijk gepland.

Onderzoeksjournalisten van het 'International Consortium of Investigative Journalists' (ICIJ) uit Washington gaan een lijst publiceren van tienduizenden offshore-bedrijven op belastingparadijzen. Op de lijst zouden ook verscheidene Belgen staan.

"Een aanval op correcte ondernemers", luidt de kritiek, en strijdig met de grondwet. Staatssecretaris John Crombez is niet onder de indruk: "We viseren enkel de bad guys".

Sp.a-senator John Crombez ziet "de politieke instabiliteit" als een van de belangrijkste redenen voor de dalende buitenlandse investeringen in België. Hij reageert daarmee op de berichten dat Amerikaanse multinationals vorig jaar 4 miljard euro uit ons land weghaalden. Crombez staaft zijn beweringen met onderzoek van consultancybureau Ernst and Young.

De wet op deugdelijk bestuur, die de Senaat na de Kamer donderdag goedkeurde, is precies op maat geschreven van één persoon, Jean-Luc Dehaene. Dat stelt sp.a-senator John Crombez naar aanleiding van de stemming. De meerderheid stemde voor, de sp.a tegen en de rest van de oppositie onthield zich.