Alles over Johan Vande Lanotte

De sanering die de huidige regering moet doorvoeren, is voor een groot deel het gevolg van het lichtzinnige begrotingsbeleid onder Vande Lanotte. Dat schrijft Alain Mouton, redacteur bij Trends.

Tijdens een stand van zaken over de haven van Oostende zei Johan Vande Lanotte dat de haven een topjaar heeft. De haven stelt nu 950 mensen te werk. Dat is vijftien procent meer dan in 2008.

In tegenstelling tot zijn PS-collega Laurette Onkelinx die de Belgische loonkostenhandicap constant minimaliseert, bevestigt federaal minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) dat België sinds 1996 een handicap van 5,2 procent ten opzichte van onze buurlanden heeft opgebouwd.

Johan Vande Lanotte wil kartels harder en sneller aanpakken. Hij laat de Mededingingsautoriteit de kartels niet alleen opsporen, maar ook berechten. Tegenstanders vrezen politiek gestuurde onderzoeken en de schending van de rechten van ondernemers.

Van zodra een geneesmiddel in een buurland goedkoper wordt, moeten de farmaceutische bedrijven ook in ons land de prijs verlagen. Dat staat in de beleidsnota van minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (sp.a).