Alles over Johan Steenackers

Vroeg of laat moeten bedrijfsleiders de opgebouwde reserves uit hun vennootschap halen. Eén ideale techniek die fiscaal het interessantst is, bestaat er niet. Het beste is verscheidene technieken te combineren, afhankelijk van uw situatie.

De programmawet van 1 juli legt de fiscale regels vast voor particulieren die diensten aanbieden via een erkend onlineplatform. In bepaalde gevallen kunnen micro-ondernemers aanspraak maken op een fiscaal voordeeltarief.

Het is meestal een dure zaak om cash uit uw vennootschap te halen. Maar door de ultralage rente kunt u gratis lenen van uw vennootschap om een woning te bouwen. Hoe pakt u dat aan?

Eigenaars kunnen hun woning of een appartement verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Dat neemt alle huurdersverplichtingen op zich.

Ook wie eigenaar wordt van een tweede woning, kan vanaf 2016 de Vlaamse woonbonus genieten, op voorwaarde dat voor deze woning wordt geleend en ze door de kredietnemer wordt bewoond. Dat maakt de regeling nodeloos ingewikkeld, zegt Trends-redacteur Johan Steenackers.