Alles over Jan Meeuwis

Internet of Things (IoT) en Big Data Analytics zijn zonder twijfel de beloftekinderen van de vierde industriële revolutie die nu volop aan de gang is. Beide technologieën zorgen ervoor dat onze maatschappij op korte termijn onherkenbaar zal veranderen. Willen of niet, de verzekeringssector moet zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit en dat betekent een uitdaging van formaat.