Alles over Iveco

Het industriële concern CNH Industrial, met in België twee fabrieken en 3300 werknemers, splitst zichzelf in tweeën. De landbouwtak en de vrachtwagens- en bussenafdeling gaan een eigen leven leiden. De impact daarvan in België is nog onbekend, maar het bedrijf wil ruim een vijfde van zijn bedrijventerreinen wegsnijden. Dat vernam Trends op de investeerdersdag in Wall Street in New York.