Alles over IPA

De wet die personeelsafgevaardigden beschermt tegen ontslag is straks twintig jaar oud. Specialisten arbeidsrecht vinden dat het tijd wordt om een aantal uitwassen van het systeem aan te pakken.

In het aangepaste ontwerp van loonakkoord 2011-2012 dat de regering heeft uitgedokterd, wordt niet verwezen naar het stelsel van ecocheques. Dat hoeft niet te betekenen dat er de komende jaren geen ecocheques meer worden toegekend.

Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over een bemiddelingsvoorstel over het interprofessioneel akkoord (IPA). Dat wijkt behoorlijk af van het oorspronkelijke ontwerpakkoord dat door de liberale en socialistische vakbonden werd verworpen.

Dat de vakbonden en werkgevers erin geslaagd zijn ontwerp van interprofessioneel akkoord af te sluiten, is in belangrijke mate te danken aan Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

De komende maanden moeten de sociale partners tot een loonakkoord komen voor 2011-2012. Maar de standpunten van vakbonden en werkgevers liggen nog ver uit elkaar.