Alles over Immigratie- en Naturalisatiedienst

Omdat er een tekort is aan opvangplaatsen voor asielzoekers gaat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Nederland op korte termijn asielzoekers onderbrengen in hotels, vakantieparken en ander commercieel vastgoed. Ook roept de Nederlandse regering provincies en gemeenten op meer huisvesting te vinden voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.