Alles over IEA

Waterstof wordt gezien als de heilige graal van de groene economie. Terwijl de projecten als paddenstoelen uit de grond schieten en de budgetten groeien, worden de dromen almaar wilder. Tijd voor een nuchtere kijk op een beloftevolle, maar dure en gecompliceerde technologie.

Met de hulp van subsidies is het aantal elektrische wagens vorig jaar boven het miljoen uitgestegen. Tegen 2040 maken ze wellicht een kwart uit van de wereldwijde autovloot. Zal die trend de olieprijzen dempen?

"De Europese klimaat- en energiedoelstellingen zijn vastgelegd, maar het wettelijke kader om die te implementeren moet nog worden ontwikkeld", zo waarschuwt het Internationaal Energie Agentschap in haar rapport 'Energiebeleid van IEA-landen: de Europese Unie', versie 2014.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft zijn verwachting voor de wereldwijde vraag naar aardolie opnieuw licht opwaarts bijgesteld met 30.000 vaten per dag.