Alles over IAC

De sociale partners in ons land eisen gezamenlijk een betere regelgeving op alle beleidsniveaus. Kwaliteitsvolle regels en wetten helpen bedrijven beter ondernemen en geven mensen een stabiele sociale bescherming . Daarom vragen ze van Belgische beleidsmakers en wetgevers meer transparantie, betere evaluaties, nauwere samenwerking en een betere samenhang. Trends zet op een rij wat er moet gebeuren.