Alles over Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Er is behoefte aan maatregelen om de grote groep inactieven naar de arbeidsmarkt te loodsen, stelt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid in zijn jaarverslag. Door de combinatie van studeren en werken te stimuleren bij jongeren, de koppeling tussen de anciënniteit en het loon los te laten en door de inactiviteitsval weg te werken. Ook een beperking van de uitkeringen in de tijd blijkt mensen ertoe aan te zetten een baan te zoeken. Alleen, dat zijn zelden de prioriteiten van de politieke partijen.

De zelfgenoegzaamheid over de banengroei is een vergissing. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.

De Belgische arbeidsmarkt heeft de voorbije veertig jaar nog nooit zo goed geboerd. Maar de Belgische werkzaamheidsgraad ligt nog altijd 5 procentpunt te laag om de Europese doelstellingen te halen, zegt arbeidsmarktexpert Marc De Vos. Dat is volgens hem ook het gevolg van een gebrek aan politieke daadkracht.

Vicepremier Kris Peeters was de voorbije maanden in de federale regering de vurigste bepleiter van een taxshift. Als minister van Werk moet hij nu de Belgische arbeidsmarkt aanpakken. Naast een loonkostenverlaging is dat de beste garantie voor meer jobs, zegt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid in zijn jongste rapport. Peeters moet daarvoor zeven werven opstarten.