Alles over Hoge Raad van Financiën

De Europese Centrale Bank zit gekneld tussen hamer en aanbeeld. De inflatie dreigt uit de hand te lopen op een ogenblik dat er een recessie voor de deur staat. "Ik verwacht een milde recessie. In dat scenario moeten we de beleidsrentes wellicht tot boven 3 procent tillen. Onderschat onze bereidheid niet om de inflatie onder controle te krijgen", zegt Pierre Wunsch, die als gouverneur van de Nationale Bank in de bestuursraad van de ECB zit.

Nog voor van een echt advies over een grote fiscale hervorming sprake was, schoot de PS deze week een aantal aanzetten van de Hoge Raad van Financiën voor een beter belastingsysteem af. Een taxshift met minder lasten op arbeid, gefinancierd met onder andere hogere consumptiebelastingen, minder aftrekken en besparingen, is taboe. Niet alleen deze legislatuur, maar wellicht ook na 2024.

De Hoge Raad van Financiën heeft een nieuw rapport klaar met een aantal voorstellen voor een brede fiscale hervorming. Het is het eerste van twee adviezen. De focus ligt op een verlaging van de personenbelasting gecompenseerd door onder meer de afschaffing van het fiscaal gunstig regime van de auteursrechten en de invoer van een kerosinetaks.

De hoge fiscale druk en het feit dat hier zowat alles wordt belast, zijn nadelig voor de Belgische economie. Op de koop toe is de belastingmix hier heel groeionvriendelijk. Een lagere belastingdruk op arbeid en een verschuiving naar consumptie, vastgoed en vervuilende activiteiten kan daar verandering in brengen.

Deze week raakte bekend dat een meerwaardebelasting op aandelen op de tafel van de regeringsonderhandelingen ligt. Die zou deel uitmaken van een rechtvaardige vermogensfiscaliteit via een combinatie van lagere tarieven en een bredere belastingbasis. Maar met de gigantische begrotingssanering die voor de deur staat, dreigen die nobele bedoelingen snel te verdwijnen en worden vermogenstaksen een fiscale confiscatie.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën heeft haar werkstuk klaar over een mogelijke verlaging van de belasting op arbeid en hoe die verlaging gefinancierd kan worden. Wie zat te wachten op een blauwdruk voor een fiscaliteit die het onevenwicht herstelt tussen wat de overheid neemt en wat de overheid geeft, lijkt bedrogen uit te komen. Dat zegt Kristof Willekens, onafhankelijk expert fiscaliteit en ondernemerszaken.

Is het voor zelfstandigen straks nog voordelig om te werken via een vennootschap? Een terechte vraag nu de regering op nieuwe spelregels broedt voor de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en de vennootschapsbelasting.

Na de taxshift moet de hervorming van de vennootschapsbelasting de volgende fiscale werf van de regering-Michel worden. Over hoe die nieuwe vennootschapsbelasting eruit zal zien lopen de meningen uiteen. Trends zet de scenario's op een rij.