Alles over Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie oordeelde dat het winstoogmerk van een investering essentieel is opdat de kosten die ervoor zijn gemaakt, fiscaal aftrekbaar zouden zijn. Dat er belastbare inkomsten zijn, volstaat niet.

Dat vertelt Christine Schurmans, de magistraat uit de Fortisgate, in Z-Talk Goossens. Ze klinkt zeer scherp over Ghislain Londers, de voormalige eerste voorzitter van het Hof van Cassatie. Nadat hij kamervoorzitter Herman Van Rompuy waarschuwde voor politieke beïnvloeding in het kortgeding rond de verkoop van Fortis, viel Leterme 1.

In feite is de beleidsnota meer een plan dat aankondigt welke maatregelen nodig zijn voor een meer rechtvaardige en betere inning van de belastingen. Dat zegt Luc Maes, docent fiscaal recht aan KU Leuven, campus Brussel en aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).