Alles over Hilde Crevits

'De financiële ongeletterdheid bij jongeren is alarmerend'

'In Vlaanderen kan men onder de leerlingen in het middelbaar onderwijs spreken van financiële ongeletterdheid.' Dat zeggen Anas Bernia en Wouter Thierie van studentenorganisatie Capitant. Zij pleiten voor een grondige verschuiving in het onderwijsprogramma.

Wat verandert er dit schooljaar?

De start van het nieuwe schooljaar gaat gepaard met een aantal aanpassingen. Er komen onder meer gevalideerde toetsen op het einde van het basisonderwijs en een nieuwe regeling voor leerlingen met autisme.

Een opzegtermijn voor de vaste benoeming

Als de vaste benoeming ooit een beschermingsmechanisme was, dan fungeert ze vandaag vooral als een barrière voor nieuw talent. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

Eindtermen verdienen centrale toets

Zonder een objectieve maatstaf haalt het onderwijs de eindtermen voor de toekomstige maatschappij niet. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

'Protesteren doet het budget niet stijgen'

Het onderwijsveld mag in de spiegel kijken en zich afvragen of er geen manieren zijn om de kwaliteit te handhaven met het huidige budget, oordeelt Trends-redacteur Roeland Byl.

'Hoera, onze universiteiten zijn subtoppers'

De kennisoverdracht gebeurt aan onze universiteiten efficiënter dan elders. Het is een detail dat beleidsmakers het best in gedachten houden bij een volgende besparingsronde. Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

'Meer tijd is goed voor kwaliteit hoger onderwijs'

Een leverancier met een ISO-kwaliteitslabel levert niet noodzakelijk kwaliteit af. Maar zeker is wel dat hij voldoende kwaliteitscontroles in zijn organisatie heeft ingebouwd. De kans dat zo'n onderneming kwaliteit aflevert, is in principe groter dan bij een leverancier die zo'n ISO-norm niet heeft behaald.