Alles over hernieuwbare energie

De regering-Michel heeft een akkoord over een nieuw subsidiesysteem voor windmolenparken op zee. De bedrijven krijgen minder subsidies. Dat levert tegen 2021 -als alle windmolenparken gebouwd zijn- een gecumuleerde besparing van 50 miljoen euro op.

14,1 procent van de energie die in 2012 in de Europese Unie verbruikt werd, was afkomstig uit hernieuwbare bronnen. In België bedroeg dat aandeel - met amper 6,8 procent -de helft van het gemiddelde, blijkt uit een rapport van het Europese statistiekbureau Eurostat.