Alles over Herman Daems

De overheid heeft verschillende rollen te vervullen in een samenleving. De budgetten daarvoor samen gooien in één begroting heeft volgens Herman Daems weinig zin.

De commissie voor corporate governance zal binnenkort een streefcijfer en een timing voor meer vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen in de code-Daems opnemen. Op die manier hoopt ze de dreiging van wettelijke quota af te wenden.