Alles over Guy Schellinck

Terwijl herstructureringen vorig jaar stof deden opwaaien in de Belgische banksector, verliep de fusie van Beobank met BKCP Bank nagenoeg rimpelloos. "Misschien hebben wij nu eventjes te veel personeel", zegt CEO Guy Schellinck. "Maar we herscholen die mensen met het oog op de lancering van nieuwe activiteiten."