Alles over Groot-Brittannië

Covid-19 wordt een gewone endemische ziekte. Maar achter het bedwingen van het coronavirus gaat een volksgezondheidsramp schuil.

Als de wereldeconomie ooit CO2-neutraal wil worden, zijn er stroomkabels nodig, veel stroomkabels. Ze kunnen de elektriciteit van zeewindparken aan land brengen, maar vooral de netwerken van landen aan elkaar koppelen. Europa is de koploper in die sector van de toekomst.