Alles over Groep van Tien

De sociale verkiezingen in België, die in mei zouden plaatsvinden, worden uitgesteld wegens het coronavirus. Daar zijn vakbonden en werkgevers het over eens geraakt. De praktische details moeten nog worden uitgewerkt.

Dankzij een vreemde herberekening bereikten de sociale partners dan toch een interprofessioneel akkoord voor 2019-2020 met een loonstijging van 1,1 procent. Tegelijk wordt de verstrenging van het brugpensioen uitgesteld. Dat doet vragen rijzen over de zin van ons sociaal overleg.

Volgens de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka mag de politieke impasse er niet toe leiden dat het economische herstelbeleid van de voorbije jaren wordt teruggeschroefd. Een terechte waarschuwing, want de concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen dreigt de komende jaren opnieuw te verzwakken door stijgende loonkosten.

Om nieuwe loonkostenontsporingen te vermijden heeft de regering een nieuwe wet op het concurrentievermogen of wet op de loonnorm klaar. Maar wat betekent dat concreet?

Verregaande besparingen, ook in de sociale zekerheid. Minstens een halvering van de historische loonkostenhandicap naar 5 procent. En een debat over een hervorming van de automatische loonindexering. Volgens Voka-topman Hans Maertens moet de regering-Michel daar nú werk van maken.

De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat het akkoord over de aanvullende pensioenen uitvoert waarover de sociale partners het vorige maand eens raakten. De tekst moet nu nog langs het parlement passeren.

Voor het eerst sinds het zomerreces en het regeringsakkoord over de taxshift zitten vakbonden en werkgevers opnieuw samen binnen de Groep van Tien.

De sociale partners willen een soepelere sollicitatieplicht voor bruggepensioneerden. Een slechte zaak want brugpensioen is een vorm van werkloosheid en geen "brug naar het pensioen."Maar als de kosten voor het ontslag naar de belastingbetaler moet worden doorgeschoven zijn vakbonden en werkgevers voor één keer beste vrienden.

De ministerraad heeft vrijdag bevestigd dat ze het sociaal akkoord dat de Groep van Tien, zonder de socialistische vakbond, vorige week heeft bereikt, volledig zal uitvoeren. Daarnaast neemt de regering nog een extra maatregel voor de laagste lonen.