Alles over Groen

In de federale regering lopen de spanningen tussen de groenen en de liberalen op. De aanleiding is de kernuitstap. Ondertussen tonen nieuwe cijfers aan dat België op het gebied van werkgelegenheid en overheidsfinanciën nog altijd aan de staart van het Europese peloton bengelt, corona of niet. Allemaal het gevolg van het uitstelgedrag dat de beleidsmakers de voorbije jaren aan de dag hebben gelegd.

Egbert Lachaert denkt aan een Vivaldi-regering, maar die dreigt behoorlijk links te worden. De Franstalige socialisten willen niet terugkomen op wat ze in de vorige onderhandelingen al hebben binnengehaald. En dan moeten de Franstalige groenen van Ecolo nog hun eisen op tafel leggen. Open Vld en de rechtervleugel van CD&V dreigen een paar onverteerbare sociaaleconomische maatregelen te moeten slikken.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) nam gas terug over het voorstel om in Brussel een stadstol in te voeren. Toch gelooft ze dat Brussel aansluiting moet zoeken bij steden als Kopenhagen en Gent.

Groen is geen voorstander van nog meer regeltjes die het ondernemerschap bemoeilijken. Integendeel, zeggen kopstukken Meyrem Almaci en Kristof Calvo: de Vlaamse ecologisten pleiten voor een lagere vennootschapsbelasting, meer fiscale zekerheid en een vereenvoudigd belastingstelsel. "Groen is al een hele tijd een bondgenoot van mensen die ondernemen. Wij worden nooit buitengekeken in bedrijven."

Meyrem Almaci, voorzitster van Groen, wil het stakingsrecht - op maat van de spoorvakbonden - moderniseren en stelt nieuwe stakingsopties voor.

Het Rekenhof is kritisch voor de meerjarenraming van de Vlaamse regering. In een advies, dat Belga kon inkijken, herhaalt de begrotingswaakhond zijn kritiek op de Oosterweel-aanpak en worden er vraagtekens geplaatst bij een reeks andere inkomsten en uitgaven.