Alles over Groen

De commissie Energie van de Kamer keurt het wetsvoorstel goed dat het vervoer regelt van waterstof en voert de functie van netbeheerder in. Die moet de vrije en niet-discriminerende toegang tot het waterstofnet garanderen en de kwaliteit van de waterstof verzekeren. Met die wet zal ons land "de waterstofpoort naar Europa" worden, hoopt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

De federale regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een nieuw steunmechanisme voor de vijf jongste windparken op zee. Dat systeem werkt in twee richtingen. De parken krijgen steun bij heel lage prijzen en wanneer ze niet rendabel zijn, maar wanneer sprake is van overwinsten vloeien die terug naar de overheid, meldt het kabinet van energieminister Tinne Van der Straeten (Groen). Daardoor zouden er vanaf volgend jaar bij windenergie op zee geen overwinsten meer mogelijk zijn.

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagnacht het wetsontwerp goedgekeurd waardoor werkgevers die in financiële problemen dreigen te komen door de hoge energieprijzen, uitstel van betaling van RSZ-bijdragen kunnen krijgen voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar.

Bij bpost loopt momenteel een intern onderzoek naar mogelijke wanpraktijken met betrekking tot de concessie voor de distributie van kranten in België. CEO Dirk Tirez zet in afwachting van de resultaten van het compliance onderzoek tijdelijk een stap opzij. De dagelijkse leiding wordt in die tijd toevertrouwd aan Henri de Romrée, CEO van e-Logistics North America. Dat meldt bpost group in een communiqué. In een reactie duwen beleggers het bpost-aandeel fors lager.

Nachtelijke onderhandelingen zijn een klassieker bij een begrotingsopmaak in België. Net als de afspraak om de sanering te verdelen over een derde besparingen, een derde belastingen en een derde eenmalige maatregelen. Maar in de begrotingsplannen van de Vivaldi-regering is het met een vergrootglas zoeken naar echte besparingen.

Nachtelijke onderhandelingen zijn een klassieker bij een begrotingsopmaak in België. Net als de afspraak om de sanering te verdelen over een derde besparingen, een derde belastingen en een derde eenmalige maatregelen. Alleen is het in de begrotingsplannen van de Vivaldi-regering met een vergrootglas zoeken naar echte besparingen.