Alles over gezondheidszorg

Het tekort in de sociale zekerheid bedraagt bijna 800 miljoen euro . Een stuk meer dan gedacht. Dat is een gevolg van lagere inkomsten, maar ook van hogere uitgaven. Vooral in de ziekte- en de invaliditeitsuitkeringen blijft de situatie zorgwekkend. Net als in de gezondheidszorg, ondanks de rem die de regering op de uitgavengroei zet.

We lijken er nauwelijks nog bij stil te staan, maar almaar meer digitale en mobiele toepassingen helpen ons om gezonder te leven en onze conditie op peil te houden. De doorbraak van e-health en mobile health in België is eindelijk een feit. "2016 is het jaar waarin ook de Belgische overheid eindelijk met de nodige initiatieven over de brug is gekomen", stelt expert Koen Kas.