Alles over Gert Peersman

Een tijdelijke maatregel wordt in België snel definitief. Dat blijkt weer bij de lagere btw op gas en elektriciteit die de federale regering ingevoerd heeft als onderdeel van de energiesteun voor de Belgen. Zelfs na deze energiecrisis blijft het tarief 6 procent. En de compensatie via hogere accijnzen laat op zich wachten, ondanks druk van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Terwijl het zoveel logischer zou zou zijn om de btw opnieuw op te trekken.

Een aantal politici, onder wie minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), pleiten voor een btw-verlaging om de energiefactuur te verlichten. Terwijl geweten is dat zo'n ingreep nefast voor de overheidsfinanciën, niet milieuvriendelijk en zelfs een verkapte indexsprong is. Toch blijft voor politici de verleiding groot met lagere consumptiebelastingen de indruk te wekken dat men iets doet voor de gewone Belg.

Een lagere btw om de horeca te ondersteunen, een totale vergroening van het bedrijfswagenpark en extra geld om de sociale uitkeringen te verhogen. De federale regering nam dezer dagen een aantal op het eerste gezicht lovenswaardige maatregelen. Maar de ervaring leert dat ze hun doel dreigen voorbij te schieten en geen goede zaak zijn voor de Belgische economie.

De nieuwe regering heeft minder moeite met uitgeven dan met hervormen. De begroting dreigt het kind van de rekening te worden, hoewel Vivaldi wel degelijk rekent op belastingverhogingen.

Wereldwijd gieten regeringen en centrale banken massa's geld in de economie. Zal dat eindigen in onhoudbare overheidsschulden en een verschroeiende inflatie? Met de juiste maatregelen en een dosis moed hoeft het zover niet te komen.

Een federale regering die een economisch relancebeleid uittekent, is nog veraf en komt er misschien nooit. Ondertussen hebben economen de maatregelen op tafel gelegd die ons doen aansluiten bij de economische trendgroei uit het precoronatijdperk.

Het bedrijfsleven slaat alarm over de perverse effecten van extra premies voor tijdelijk werklozen en ziekteverloven zonder doktersbezoek. Voka wil een premie voor wie werkt, schrijft De Tijd woensdag.

Het plan van informateur Paul Magnette dreigt, zelfs in afgezwakte vorm, een catastrofe te worden voor onze economie. Het begrotingstekort stijgt naar 3 of zelfs 4 procent van het bbp, de banengroei komt tot stilstand - zeker voor de laaggeschoolden - en het concurrentievermogen van de bedrijven wordt aangetast.